OprDU - software pro opravu domácích úkolů

OprDU je moje bakalářská práce na MFF UK. Momentálně je ve stadiu posuzování finální verze oponentem.

Vedoucí projektu: Mgr. Tomáš Knap, KSI.

Aktuální informace o projektu jsou na stránce bakalářské práce.

Funkce

Od kancelářských programů (MS Word, OO Writer), které také umožňují vyznačovat a sledovat opravy, se OprDU liší větší propracovaností těchto funkcí. Typický kancelářský program umí vyznačit pouze dva typy úprav - smazáno a vloženo - a s těmito pak také pracovat. OprDU má naproti tomu funkcí mnohem více:

Harmonogram

do 15.4.2009
Krátká specifikace
do 15.5.2009
Podrobná specifikace: PDF - HTML - ODT
do 31.8.2009
Pilotní verze
ZS a LS 2009/2010
Implementace: ODUklient, ODUserver, dokumentace
LS 2009/2010 (do 6.8.2010)
Bakalářská práce
září 2010 (16./17.9.2010)
Obhajoba bakalářské práce.
© R.U.R. (aka Rudolf Rosa), rur@seznam.cz, http://nikde.eu